Feedback

Awards

You are here: Home » Awards

2017

SR.NO. NAME OF AWARD AWARDEE ORGANISATION
1 DALMIA-HEMSI Award Ram Kumar HEF Kirkee, OFB
2 DALMIA-HEMSI Award G Levin VSSC-ISRO
3 A V RAGHAVAIAH MEMORIAL AWARD BhupinderSewak, TBRL, Chandigarh
4 SOLAR – HEMSI Award JC Chaudhary& Team MVL Ramesh B Sanyal OP Manhar MK Bhatt Anish Gopal Deokumar Gopi ChandTumeriki, Pradipta Roy SaurabTamrakar SFC, Jagdalpur
5 R&D – HEMSI Award Arvind Kumar & Team M P Kulkarni Amit Kumar SitakantaBehra JayeshUpadhyay DhanrajChimurkar Avtar Singh SSSamudre BGPadale A ATamboli HEMRL, Pune
6 PEL-HEMSI Award Vishal VivekTopno&Team Sunny Talwar Arvind Kumar OFC, Nalanda
7 HEMSI-EMS Award D R Kshirsagar HEMRL, Pune
8 HEMSI-PEP Award VarshaBhingarkar HEMRL, Pune
9 HEMSIExcellence Award S R Gore & Team AK Mishra A B Dange S R Mane RNPatkar SHKharat HEMRL, Pune
10 HEMSI Excellence Awardd A K Vishwakarma & Team CRDaware RSKapse P T Gopale ASJadhav SRGaikwad SNErande DDebnath KBJadhav SMMali HEMRL, Pune

 

2016

SR.NO. NAME OF AWARD AWARDEE ORGANISATION
1 DALMIA – HEMSI Dr. A. Apparao, Sc ‘G’ HEMRL
2 DALMIA – HEMSI Dr. C.P. Reghunadhan Nair ISRO
3 Late AV RAGHAVAIAH Shri C.R. Thomas, PRSO, VSSC
4 SOLAR HEMSI Group Award Shri P.T. Rajotkar and Team ARDE
5 HEMSI Group Awrd Shri R.K.Tanwar and Team CFEES
6 PEL – HEMSI Group Award Shri V. Eswaran and Team ISRO

2014

SR.NO. NAME OF AWARD AWARDEE ORGANISATION
1 BDL HEMSI award SM Danali MP Kulkarni Dr. Reuben Daniel S. Debnath N.G Swarge SS Jagtap S Jayraman H Kumar Umashankar Baby Abraham CB Kartha Cdr. LVN Sastry L. Suresh Pandu Karantoth Dheeraj Mishra K. Kishore Chand HEMRL, DRDL & VSSC
2 Solar (EEL)- HEMSI award M. Pandu Ranga Sarma Dr. Rajesh K.K. Rajesh Maji Ganesh S Mondeep Borthakur Bikash Sarkar DRDL
3 Late AV RAGHAVAIAH Shri C.R. Thomas, PRSO, VSSC
4 DALMIA – HEMSI Dr. A.G. Rajendran VSCC
5 DALMIA – HEMSI Akhilesh Chandra Sharma TBRL
6 HEMSI- Group Award Dr V. Narayanan NR Vishnu Kartha K Alagavelu Dr R. Muthukumar M. Radhakrishnan G Narayanan MS Suresh Jose Paul M Jayanarayanan P Marudachalam J Asir Packiaraj SK Govindarajan B Chellathurai R Nallaperumal V Balachandran H Kumar Dr AG Rajendran S Umashankar V Kumbakarnan M Badrinarayana Murthy VSSC
7 HEMSI-Group Award PP Singh Dr. RV Singh NPN Rao Dr. Mehilal Arvind Kumar KPC Rao PK Adak Amit Kumar Bikash Ghosh SB Navale K Ramesh GS Dombe SN Jawalkar Bipin Kumar Bihari MK Jain S. Jain S. Nadagopal Himadri Saha Sudhir AN Patil T. Bejoy Jayesh Upadhyay RK Verma Saurav Mukherjee SK Pachankar DG Deshpande RE Jagtap VS Wani SS Dumbre KI Dhabbe Mrs. LS Jawale PR Gawande NK Yadav Vemuri Manoj AD Lomte HEMRL
8 HEMSI-Group Award Dr. (Mrs.) RM Roy S. R Nayak Dr. (Mrs.) UR Nair Dr. R.K Sinha JS Gharia H.L Yadav TBRL
9 HEMSI-Group Award M V L Ramesh B Sanyal Satish B G S Rana P Singh S K Sahoo Anish Gopal J Keerthivasan Hari Singh B B Nayak SFC, Jagdalpur

Home | About Us | Administration | Chapters | Chapters | Events | Awards | Downloads | Gallery
© 2017 High Energy Materials Society of India. All Rights Reserved.